Jelenlegi hely

HORVÁTORSZÁGI MAGYARLAKTA TELEPÜLÉSEK A NYELVI TÁJKÉPEN

  • Külhoni Magyar Sajtószolgálat
    Külhoni Magyar Sajtószolgálat

MÁÉRT - 2015. november 25., szerda 14:33
A Zrínyi Magyar Kultúrkör és a Glotta Nyelvi Intézet Nyelvi tájképek Baranyában és Szlavóniában címmel rendezett plakátkiállítást múlt hét csütörtökön az eszéki Waldinger hotelben a magyar nyelv napja alkalmából. A kiállítás elsődleges célja az volt, hogy képet adjon a drávaszögi és a szlavóniai települések lakosainak vizuális nyelvhasználatáról. Az intézet munkatársai Bellye, Eszék, Kopács, Várdaróc, Laskó, Kórógy, Ójankovác, Csúza, Kiskőszeg és Kengyia nyelvi tájképét dolgozták föl.

A vizuális nyelvhasználat kutatása „nyelvi tájkép” címszó alatt önálló kutatási területté nőtte ki magát az utóbbi tíz évben. A mai nemzetközi kutatások tágan értelmezik a nyelvi tájkép fogalmát, így különféle vizuális nyelvhasználati módokkal foglalkoznak. A fogalmat kanadai szociálpszichológusok fejlesztették ki a quebeci franciák etnolingvisztikai vitalitásának kutatására; a táblák és a feliratok (geo)szemiotikai alapú, kvalitatív szempontú vizsgálatát pedig Scollon és Scollon (2003) könyve alapozta meg. Ezt követően a képelemzés a kutatások, különösen a többnyelvű nyelvi elrendezések leírásának egyre szervesebb elemévé vált.
A nyelvi tájkép egyre növekvő nemzetközi irodalmában kiemelt szerepet kap a kérdés: a vizuálisan is leírható többnyelvű szociolingvisztikai valóságban hogyan jelenítődnek meg és értelmeződnek a különböző kisebbségek nyelvei.
Az utóbbi időben a Kárpát-medencében is egyre több, jobbára elszigetelt kutatás született e tárgykörben, illetve a kétnyelvű írásbeliséggel vagy akár a hivatali nyelvhasználattal foglalkozó értekezések is tárgyaltak már számos idevágó részletkérdést. Ugyanakkor a vizuális nyelvhasználatra fókuszáló, összehangolt, átfogó vizsgálatok éppúgy hiányoznak, mint a több országra kiterjedő összehasonlító elemzések.
A kiállítás célja
Dr. Lehocki-Samardžić Anna, a horvátországi Glotta Nyelvi Intézet elnöke a kiállítás megnyitóján elmondta, a Nyelvi tájképek Baranyában és Szlavóniában című kiállítás elsődleges célja, hogy képet adjon a drávaszögi és a szlavóniai települések nyelvi tájképéről.
- Az összehangolt, elméletileg és módszertanilag megalapozott kutatások szükségessége azért is vitathatatlan, mert – különösen az elmúlt két évtizedben – mind a magyarországi kisebbségek, mind a Kárpát-medencei magyar közösségek esetében jogi és politikai szempontból gyakran tematizálódtak ezek a kérdések, és a vizuális nyelvhasználat igen jelentős és élénk vitákat keltő területté vált – fejtette ki dr. Lehocki-Samardžić Anna.
A nyelvi tájkép nemzetközi kutatási gyakorlatával összhangban az eszéki kiállítás is az interdiszciplináris megközelítéseket részesíti előnyben, hiszen a nyelvészet mellett a földrajz, a történelem, a néprajz, a szociológia és a jogtudomány művelői is foglalkoznak a vizuális nyelvhasználattal.
A szervezők elmondták azt is, tervezik, hogy a jövőben a plakátkiállítást további településeken is bemutatják, valamint a kutatási anyagból egy közös kötet is készülne az Imre Samu Nyelvi Intézettel. Valamint azt is, hogy a kutatás folytatódik, és minden magyarlakta település nyelvi képét feldolgozzák.
Nyelvi irodák
2001-ben a négy nagy magyarlakta régióban, Erdélyben, Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján alakultak meg a nyelvi irodák a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával, ehhez csatlakozott 2007-ben az ausztriai, alsóőri Imre Samu Nyelvi Intézet, amely interregionális központként koordinálta a három kisrégió, Muravidék, Őrvidék és a Drávaszög nyelvészeti kutatásait. Az MTA Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózata tömöríti a határon túli magyar nyelvi irodákat és intézeteket, amelynek 2014-től tagja a horvátországi magyarok nyelvét kutató Glotta Nyelvi Intézet is. A horvátországi nyelvi intézet a gyorsan fogyó horvátországi magyar közösség nyelvének kutatását tűzte ki fő céljául, de emellett számos más tevékenységet is kíván folytatni.

Rovatok / címkék

2018-as magyarországi országgyűlési választás Ada Afganisztán Albánia Ausztria Autó Balkán Belgium Belgrád Bosznia-Hercegovina Brüsszel Budapest Bűnügy Ciprus civil Cnesa Csehország Csillagászat Diplomácia Dánia Dél-Korea EBESZ Egyesült Államok Egyiptom Egészség Elefántcsontpart Energia ENSZ Erdély EU Eurovíziós Dalfesztivál 2016 Exodus / tömeges kivándorlás Fehéroroszország Felhívás Fesztivál Film Fotó Franciaország Gasztronómia Gazdaság Görögország Hollandia Hongkong Horgos Horvátország Időjárás Időjárás-előrejelzés Ifjúság India Indonézia Informatika Interjú Internet Irak Irán Izrael Japán Jog Kalendárium Katasztrófa Kereskedelem Kerékpár Kishegyes kormány Koszovó Kosztolányi Dezső Színház Kultúra Kárpát-medence Kárpátalja Kína Könyv Közlekedés Külföld Lengyelország Litvánia Líbia Macedónia Magyarittabé Magyarkanizsa Magyar Mozgalom Magyarország Magyarság Mezőgazdaság MNT Mongólia Montenegró MTVA Muzslya média Művészet Nagy-Britannia Nagybecskerek NATO Nyári Mozi Színházi Közösség Németország Oktatás, nevelés Olaszország Orom Oroszország Palics Piac Portugália Pályázat Pénzügy Románia Régészet Spanyolország Sport Statisztika Svédország Szabadka Szabadkai Népszínház Magyar Társulata Szeged Szerbia Szerbiai választások 2016 Szlovákia Szlovénia Színes Színház Szíria Temerin Természetbarát kertészkedés Természetvédelem terrorizmus Topolya Topolya Község Múzeuma Tudomány Turizmus TV-Rádió programajánló TV-Rádió programajánlóvíziós Dalfesztivál 2016 Táborok Társadalom Történelem Törvény Törökország Ukrajna V4 Vajdaság / Délvidék Vallás Vatikán Videó VMMSZ VMSZ Vélemény Zene Zenta Zombor Állatvilág Élelmiszer Észak-Korea Észtország Íjászat Óbecse Újvidék Újvidéki Színház Ünnep